Evropa, jak ji známe, vymírá. Zoufalé Evropanky zachraňují planetu, nerodí

Tahle maminka si zjevně nepřipouští zodpovědnost za emise oxidu uhličitého ze svých dětí
VIDEO KOMENTÁŘ