Chudnoucí evropské státy lákají bohaté židy, jejichž předky vyhnaly před 500 lety

Portugalsko, 1664: Upálení 12 lidí 'obžalovaných z židovství'. Lept od Jana Luykena (1649-1712)
MAGAZÍN