Politická objednávka nebo válka žalobců? Co stojí za zásahem v ERÚ?

Vesecká se brání, že kvalifikaci na místo místopředsedkyně ERÚ má
MAGAZÍN