Sociální demokracie jako chytrá horákyně

Jiří Zimola
KOMENTÁŘ