Evropa se bude muset spolehnout sama na sebe

Sicilský summit G7 v rozvalinách?
MAGAZÍN