Proměna českého vzdělávání: Méně učiva a více kompetencí

Pokud učitelé budou změny vnímat jako jim vnucené a nadiktované shora, všechno zůstane někde na půli cesty
KOMENTÁŘ