HIV není nemocí promiskuitních lidí, říká právník hájící HIV pozitivní

K osvětě ohledně HIV a AIDS slouží mimo jiné Světový den boje proti AIDS
ROZHOVOR