Dobrý sluha, ale zlý pán?

Zavedení videorozhodčího na šampionátu budilo i rozpaky
KOMENTÁŘ