Smíme se v Evropě klanět fašistům pod mamutím křížem?

Protest Francových příznivců v Údolí padlých
MAGAZÍN