Redakce & kontakty

Na této stránce najdete kompletní informace o redakcích všech webů provozovaných společností Tiscali Media, a.s.

Publisher

Petr Poláček | petr.polacek (a) tiscalimedia.cz

Redakce Tiscali.cz (Zprávy, Sport)

E-mail: redakce@tiscalimedia.cz

Alina Holušová (šéfredaktorka) | alina.holusova (a) tiscalimedia.cz
Hana Dubnová
Jaroslav Bican
Lukáš Strašík
Šárka Novotná
Vojtěch Ondráček
Jiří Just

Externí spolupracovníci:

František Kalenda
Pavel Jégl
Helena Kalendová
Jan Horčík
Miroslav Kačor

Redakce Games.cz

E-mail: redakce@games.cz

Ales Smutný (šéfredaktor) | ales.smutny (a) tiscalimedia.cz
Patrik Hajda
Jan Vondrášek
Lukáš Grygar
Adam Homola
Aleš Smutný
Václav Pecháček

Redakce Osobnosti.cz

E-mail: redakce@osobnosti.cz

Michal Burkoň (šéfredaktor) | michal.burkon (a) tiscalimedia.cz
Ladislav Loukota

Redakce DoKina.cz

E-mail: dokina@tiscalimedia.cz

Adam Homola
Tomáš Burkoň

Adresa redakce:

Tiscali Media, a.s.
Václavské náměstí 57
110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 227 500

Přijímání příspěvků:

Právní režim autorských děl nabídnutých redakci se řídí zejména autorským zákonem č. 35/1965 Sb. a vyhláškou MK ČR č. 55/1978 Sb. (výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních a jiných děl). Rukopisy redakce nevrací. V případě přijetí díla k uveřejnění redakce autora o této skutečnosti uvědomí. Tím nabývá vydavatel výhradní práva k šíření přijatého díla v elektronické podobě. Autorská odměna bude poskytnuta jednorázově do pěti týdnů po prvním uveřejnění příspěvku ve výši určené interním sazebníkem. Po uplynutí jednoho roku od prvního vydání příspěvku je autor oprávněn jej uveřejnit i jinde bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Přetisk, přepracování, překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jiným, zařazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez souhlasu vydavatele jsou zakázány.

poslední aktualizace: 1. 10. 2012

ryby

(21.2 - 20.3 )

Neschází vám peníze a disponujete dnes také velkou kreativitou. Promyslete si s rodinou, co byste rádi ve svém společném hnízdečku vylepšili a vydejte se na nákupy. Váš domov dostane konečně novou podobu,...

celý horoskop

horoskop na:

týden | měsíc

Zobrazit
všechna
znamení
dnešní horoskop