Redakce & kontakty

Na této stránce najdete kompletní informace o redakcích všech webů provozovaných společností Tiscali Media, a.s.

Publisher

Martin Bach | martin.bach (a) tiscalimedia.cz

Redakce Tiscali.cz (Zprávy, Sport)

E-mail: redakce@tiscalimedia.cz

Alina Holušová (šéfredaktorka) | alina.holusova (a) tiscalimedia.cz
Hana Rojková
Vojtěch Ondráček
Petr Widenka
Tereza Polaczyková

Redakce Games.cz

E-mail: redakce@games.cz

Petr Poláček (šéfredaktor) | petr.polacek (a) tiscalimedia.cz
Pavel Dobrovský
Lukáš Grygar
Adam Homola
Aleš Smutný

Redakce Osobnosti.cz

E-mail: redakce@osobnosti.cz

Michal Burkoň (šéfredaktor) | michal.burkon (a) tiscalimedia.cz
Jiří Černý

Redakce Nedd.cz

Lukáš Grygar | lukas.grygar (a) tiscalimedia.cz

Redakce DoKina.cz

E-mail: dokina@tiscalimedia.cz

Tomáš Burkoň
Vojtěch Karlík
Ladislav Loukota

Redakce Booom.cz

Alžběta Trojanová

Adresa redakce:

Tiscali Media, a.s.
Václavské náměstí 57
110 00 Praha 1
Tel.: +420 226 227 500

Přijímání příspěvků:

Právní režim autorských děl nabídnutých redakci se řídí zejména autorským zákonem č. 35/1965 Sb. a vyhláškou MK ČR č. 55/1978 Sb. (výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních a jiných děl). Rukopisy redakce nevrací. V případě přijetí díla k uveřejnění redakce autora o této skutečnosti uvědomí. Tím nabývá vydavatel výhradní práva k šíření přijatého díla v elektronické podobě. Autorská odměna bude poskytnuta jednorázově do pěti týdnů po prvním uveřejnění příspěvku ve výši určené interním sazebníkem. Po uplynutí jednoho roku od prvního vydání příspěvku je autor oprávněn jej uveřejnit i jinde bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Přetisk, přepracování, překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jiným, zařazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez souhlasu vydavatele jsou zakázány.

poslední aktualizace: 1. 10. 2012

lev

(23.7 - 22.8 )

Nenechte se rozmařilou Venuší zlákat, hlavně v tomto čase nepomrkávejte po moderní technice, coby dup by uhodilo rozčarování. Esem v rukávu je naopak investice do něčeho, co je pro vás velmi důležité. Nesmíte...

celý horoskop

horoskop na:

týden | měsíc

Zobrazit
všechna
znamení
dnešní horoskop